မေထရ္ျမတ္တုိ႔ ႐ုပ္ပုံလႊာ (ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕၊ သာသနာ့၀န္ေဆာင္ဆရာေတာ္)

မတက္ရင္ အထက္ မေရာက္

on Saturday, March 10, 2012


မတက္ရင္ အထက္ မေရာက္

လူခ်င္းအတူတူ အသက္ရွဴျခင္းကြာတယ္ဆုိတာလုိ
ကုသိုလ္အသက္ကိုသာ ရွဴမယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကို မေရာက္ႏိုင္တဲ့သူ မရွိပါဘူး။
အားမက်သင့္တဲ့ ဘ၀ကို အားရေနရင္
သစ္ေျခာက္ပင္တစ္ခုလို ဘ၀မွာ တက္လမ္းမရွိေတာ့ဘူး။
တိမ္ၾကားေရာက္ေအာင္ ပ်ံႏိုင္တဲ့ ငွက္ျဖစ္ပါေစ
အပ်ံ ပ်င္းရင္းလဲ အထက္မေရာက္သလုိ ျပန္ဆင္းရင္လဲ အထက္မေရာက္ႏုိင္ပါဘူး။
ကိုယ့္အတြက္ ဘုံကလဲ ဘ၀ဂ္အထိ၊ တရားယုံရင္လဲ မဂ္အထိ ရွိေစကာမူ
ေကာင္းမႈပိုင္းမွာ မတက္ၾကြရင္လဲ အထက္မေရာက္၊
စိတ္မ၀င္းစားေတာ့ရင္လဲ အထက္မေရာက္။
အထက္မရွိလို႔ မေရာက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။
မတက္လုိ႔ မေရာက္တာပါ။
ဆုိလုိရင္းက
သတၱ၀ါတိုင္းမွာ
ဘ၀အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ေစႏိုင္တဲ့
ဓာတ္သတၱိေတြ ရွိပါတယ္။
မသုံးဘဲ ေခ်ာင္(ေဂ်ာင္)ထိုးထားလုိ႔ ေရႊခြက္က ခြက္စုပ္ ျဖစ္ေနတာပါ။

0 comments:

Post a Comment