မေထရ္ျမတ္တုိ႔ ႐ုပ္ပုံလႊာ (ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕၊ သာသနာ့၀န္ေဆာင္ဆရာေတာ္)

ထေလာ့ ျမန္မာ

on Monday, February 6, 2012

  • ထေလာ့ ျမန္မာ
       
         ၁။ ထေလာ့ ျမန္မာ - အုိ ျမန္မာတို႔

            ဒုိ႔ရြာ ဒုိ႔ေျမ - ဒို႔ရြာေျမ၀ယ္

            ေစတီ စပါး - မ်ားလဲမ်ား၏
            
            မ်ားပါေလလဲ - တမြဲမြဲႏွင့္
            
            ဆင္းရဲကာသာ - ကာလၾကာလွ်င္
            
            ယာစကာမ်ိဳး - တညိွဳးညွိဳးႏွင့္
            
ပုထိုးျမင့္ေဟာင္း - ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းၾကား
            
လွည့္လည္သြားလ်က္ - မစားေလရ ၀မ္းမ၀၍
            
ဆြမ္းမွ် မတင္ႏိုင္ - ရွိမည္တည္း။
           
       
၂။ ထေလာ့ ျမန္မာ - အုိ ျမန္မာတို႔
            
ဒုိ႔ရြာ ဒုိ႔ျပည္ - ဒုိ႔ရြာေျမ၀ယ္
            
ေရခ်ဳိေသာက္ရန္ - ျမစ္ေခ်ာင္းကန္ႏွင့္
            
သီးႏွံခ်ဳိျပား - မ်ားလဲမ်ား၏
            
မ်ားပါေလလဲ - တမဲြမြဲႏွင့္
            
ဆင္းရဲကာသာ - ကာလၾကာလွ်င္
            
ျမင္သာ ျမင္ရ - မစားရ၍
            
ေတာက ၿပိတၱာ - ျဖစ္မည္တည္း။
     
       
၃။ ထေလာ့ ျမန္မာ - ျမန္မာ ထေလာ့
            
အားမေပ်ာ့ႏွင့္ - မေလွ်ာ့လုံ႔လ
    
        ကိုယ္ကစ၍ - ငါက အားလုံး
            
လက္ရုံးမ်ားေျမာင္ - ဥာဏ္မ်ားေျမာင္ႏွင့္
       
     စြမ္းေဆာင္ၾကေလ - ေဆာင္ၾကေလေလာ့

            ဤေျမ ဤရြာ - ဘယ္သူ႔ရြာလဲ

            ဤယာ စပါး - ဘယ္သူ႔စပါးလဲ
        
    ဤသာသနာဟာ - ဘယ္သူ႔သာသနာလဲ
   
         ထားေလာ့ တာ၀န္ - ပြန္ေလာ့ လုပ္ငန္း
         
   ဥာဏ္ေရွ ႔ပန္း၍ - တ၀မ္းတစိတ္ ညီေစသတည္း။
                  
                                                                                                                 ဆရာေဇာ္ဂ်ီ

0 comments:

Post a Comment