မေထရ္ျမတ္တုိ႔ ႐ုပ္ပုံလႊာ (ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕၊ သာသနာ့၀န္ေဆာင္ဆရာေတာ္)

ကုသုိလ္ရဲ ႔အစက ဘာလဲ

on Wednesday, February 8, 2012


ကုသုိလ္ရဲ ႔ အစက ဘာလဲ
 ေကာင္းက်ဳိးဆုိတာက
အရေကာက္အားျဖင့္- ကုသိုလ္
အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္- ဒါန သီလ သမထ ၀ိပႆနာ
အေျခခံေဖာင္ေဒးရွင္းကေတာ့- တရားနာမႈ၊ ႏွလုံးသြင္းမွန္ကန္မႈ။
အကိုင္းေလး ခ်ိဳးလာရုံနဲ႔ ပၪၥမ်ိဳးငါးပါးလုံး မသိႏိုင္ဘူး။ 
အျမစ္ပါ ႏႈတ္ျပမွ ကုိင္ခက္ ပင္စည္ အျမစ္မွီ၏-လုိ႔ သိႏုိင္သလို
ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ဆုိရုံနဲ႔ ကုသုိလ္က ေျခေထာက္ေပါက္ၿပီး ေရာက္လာတာမဟုတ္ဘူး။
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္းရဲ ႔အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့
ႏွလုံးသြင္းမွန္ကန္မႈ၊ တရားနာမႈကိုပါ ထည့္ေျပာမွ ခ်မ္းသာျခင္းရဲ ႔ ကြင္းဆက္ကို လိုက္တတ္မယ္။
လာဆဲပါၿပီတဲ့ ဘယ္လုိလုပ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မတုန္း။
ေထာင္းဆုိ ေဒါသအကုသိုလ္က အျဖစ္ဦးသြားၿပီ။ ကုသုိလ္လုပ္ခ်ိန္ မရေတာ့ဘူး။
ဆဲၾက သတ္ၾကနဲ႔ ငရဲ သြားသူသြား။ ေထာင္ထဲ သြားသူသြားနဲ႔။
ဒါ့ေၾကာင့္ ကုသိုလ္ရဲ ႔အစဟာ 
တရားနာမႈ(ဓမၼႆ၀န)နဲ႔ ႏွလုံးသြင္း မွန္ကန္မႈ (ေယာနိေသာမနသိကာရ) ျဖစ္ပါတယ္။
ကုသိုလ္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားရမယ္။ 
အရာရာမွာ အေကာင္းဘက္က ရႈျမင္သုံးသပ္ရမယ္ (၀ါ) ႏွလုံးသြင္းမွန္ကန္ရမယ္။ 

0 comments:

Post a Comment