မေထရ္ျမတ္တုိ႔ ႐ုပ္ပုံလႊာ (ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕၊ သာသနာ့၀န္ေဆာင္ဆရာေတာ္)

ဆရာသမားေျပာတဲ့ ကြက္လပ္မ်ား

on Monday, January 16, 2012


ဆရာသမားေျပာတဲ့ ကြက္လပ္မ်ား

ဆရာဆုံးမ ၾသ၀ါဒေတြ၊ ဆရာ့ ကိုယ္စား မွတ္သားကာေန။
ဦးထိပ္ရြက္လို႔ ငါတို႔ရုိေသ၊ တစ္သက္လုံး က်င့္သုံးခံယူမေလ။

ငယ္စဥ္က စာ၀ါခ်ရင္း ဆရာသမား ႏႈတ္တိုက္ခ်ေပးခဲ့ေသာ ၾသ၀ါဒလကၤာေလးကို အမွတ္ ရမိသည္။ ဘ၀မွာ ဆရာသမားမ်ားသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေက်းဇူးျပဳခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္မိသည္။ ယထာဘူတံ ဉာဏာယ သတၳာ ပရိေယသိတေဗၺာ- အမွန္တရားကို သိဖို႔အတြက္ (၀ါ) ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာသူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဆရာသမားကို ရွာမွီးဆည္းကပ္ရမည္ဟု ဗုဒၶျမတ္စြာ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာ မမွီး၊ ဒို႔ ခရီးသည္၊ မီးဆိုမွ မီး-ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ အမွန္တရားကို လမ္းညႊန္ျပသေပးမည့္ ဆရာသမားကို မရွာမီွးဘဲ (၀ါ) ဆရာ ရွာရမည့္အေရးမွာ ဖင့္ေႏွးပ်င္းရိၾကလ်က္ ငါ့ျမင္း ငါဆိုင္း၊ စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္-ဆိုၿပီး ကိုယ္ထင္ရာ ကို ကိုယ္စိုင္းေနၾကတဲ့ ပုထုဇဥ္လူသားတို႔၏ဘ၀သည္ ေမြးကတည္းက မီးကို အေဖာ္ျပဳလ်က္ ႀကီးျပင္း ၾကရသည္။ အူ၀ဲ-ဟု ေအာ္ျမည္ျခင္းသည္ ဘ၀ကို ေသာကမီးျဖင့္ အစျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာက ဆရာရွာဖို႔ အပူတျပင္း တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
          မိမိတုိ႔သည္ ဘြဲ႔ဒီဂရီေတြကို တပ္မက္မႈ မရွိဘူးဆုိရင္ေတာင္မွ B.A, M.A, PhD, ဘြဲ႔ေတြကို ရယူလုိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ ပညာသင္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ မွန္ကန္လိမ့္မည္ဟု ထင္မိသည္။  လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာကလဲ ဒီဘြဲ႔တံဆိပ္ေတြဘဲ ရွိတာမဟုတ္ လား။ ႏိုင္ငံျခား ပညာသင္သြား မည္ဆုိေတာ့ တစ္ခ်ိန္က ဆရာသမား မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးေသာ ၾသ၀ါဒကို အမွတ္ရမိသည္။ တပည့္ျဖစ္သူ ရရွိခဲ့ေသာ ဘြဲ႔ေတြကို လက္ခ်ဳိးေရတြက္ရင္း မျဖစ္မေနရယူရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဘြဲ႔ကို အမိန္႔ရွိခဲ့ဖူးသည္။
          ၁။ ယူရန္က်န္ေသာ ဘြဲ႔တစ္ခု၊ တရားနာမႈ၊ စာသင္မႈ၊ သုတ၀ါ ဘြဲ႔တစ္ခု။
        ၂။ ယူရန္က်န္ေသာ ဘြဲ႔တစ္ခု၊ ခႏၶာျဖစ္ပ်က္ ျမင္ေအာင္ရႈ၊ ပည၀ါ ဘြဲ႔တစ္ခု။
၃။ ယူရန္က်န္ေသာ ဘြဲ႔တစ္ခု၊ အာသေ၀ါကုန္ေအာင္ရႈ၊ အာသ၀ကၡယ ဘြဲ႔တစ္ခု၊ ဒုကၡကၡယ          ဘြဲ႔တစ္ခု၊ ပစၧိမဘ၀ိက ဘဲြ႔တစ္ခု၊ ရဟႏၱာဘဲြ႔တစ္ခု။
          နံပါတ္တစ္သည္ စားလုိက္ အိပ္လိုက္လုပ္ေနသူမ်ား စယူရမည့္ ပရိယတၱိဘြဲ႔ျဖစ္သည္။ တရား နာျခင္း၊ စာသင္ျခင္းသည္ ပရိယတၱိဘြဲ႔အတြက္ အားထုတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ နံပါတ္ ႏွစ္သည္ ပရိယတၱိဘဲြ႔ရၿပီးသူမ်ား ယူရန္က်န္သည့္ ပဋိပတၱိဘဲြ႔ျဖစ္သည္။ ခႏၶာ၏ အျဖစ္ အပ်က္ကို ျမင္ေအာင္ ရႈျခင္းသည္ (၀ါ) ၀ိပႆနာဉာဏ္ပညာျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းသည္ ပဋိပတၱိဘြဲ႔အတြက္ အားထုတ္ ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ နံပါတ္သုံးသည္ အရိယာျဖစ္ၿပီးသူမ်ား ဆက္ယူရမည့္ ပဋိေ၀ဓဘြဲ႔ ျဖစ္ေပသည္။ ေသာတာပန္မွသည္ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၱာျဖစ္သည္တိုင္ေအာင္ (၀ါ) ေလာဘ၊ ဒိ႒ိ၊ ေမာဟလို႔ ဆိုတဲ့ အာသေ၀ါတရားေတြ ကုန္ခမ္းသည့္တုိင္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းသည္ ပဋိေ၀ဓဘြဲ႔ အတြက္ ဆက္လက္အားထုတ္ေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ရဟႏၱာဟူသည္ ပဋိေ၀ဓ၏ ေနာက္ဆုံးဘြဲ႔ျဖစ္သည္။
ေသာတာပန္ဟူသည္ ပဋိေ၀ဓ၏ အစဆုံးဘြဲ႔ျဖစ္သည္။
ခႏၶာကို သုံးသပ္ျခင္းသည္ ၀ိပႆနာ၏ အစဆုံးဘြဲ႔ျဖစ္သည္။
စာသင္ တရားနာ သုတ၀ါသည္ သာသနာ၏ အစဆုံးဘြဲ႔ျဖစ္သည္။
          အစဟူေသာ ပရိယတၱိဘြဲ႔၊ အလယ္ဟူေသာ ပဋိပတၱိဘြဲ႔၊ အဆုံးဟူေသာ ပဋိေ၀ဓဘြဲ႔တုိ႔ကို သိရျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ လမ္းခရီး၌ (၀ါ) သာသနာေတာ္၌ ငါသည္ အဘယ္မွ် ခရီးေပါက္၍ အဘယ္ေနရာ၌ ခရီးေထာက္ေနသည္ဟု မိမိကိုယ္ကို မိမိ သိျမင္ႏိုင္ေပသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာကလည္း= ဘိကၡဳ ၀ိႆာသ မာပါဒိ၊ အပၸေတၱာ အာသ၀ကၡယံ- အာသေ၀ါ တရားေတြ မကုန္ခမ္းေသးဘဲ ၾကားဘြဲ႔တုိ႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မေနၾကဘဲ အာသ၀ကၡယဘြဲ႔ ရသည္ အထိ ႀကိဳးစားၾကပါဟု တိုက္တြန္းစကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာသမား မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ ဒီၾသ၀ါဒစကားေတြကို ျပန္လည္အမွတ္ရမိေတာ့ မိမိကုိယ္ကို ရွက္သလိုလို ခံစားမိလာသည္။ ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔တေတြ မျဖစ္မေန ယူရန္က်န္ေနေသာ ဘြဲ႔မ်ားကိုလည္း အမွတ္ရလာမိသည္။ ဆရာသမားသည္ တပည့္ျဖစ္သူ၏ လစ္လပ္ေနေသာကြက္လပ္ကို အၿမဲတမ္းအမွတ္ရေစရန္ ျဖည့္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေပ သည္။
ေလာင္စာကို အမွီရေသာ မီးသည္ တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္၏။
အုိင္ကို အမွီရေသာျမစ္သည္ တသြင္သြင္ စီးဆင္း၏။
ေနကို အမွီရေသာ ေလာကသည္ လင္း၏။
ဘုရားကို အမွီရေသာ ပုထုဇဥ္သည္ အရိယာျဖစ္၏။
ဆရာေကာင္းကို အမွီရေသာ တပည့္သည္
ထက္ျမက္၏။ ေတာ္၏။ တိုးတက္၏။
ဆရာ့ေျခရာကို နင္းႏိုင္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဆရာေကာင္းကို ရွာေဖြဖို႔ အပူတျပင္း တိုက္တြန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေပလိမ့္မည္။ ေလာက၌ ေနရာတိုင္းမွာ လုိအပ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္ေတြ ဟာကြက္ေတြဆိုတာ ရွိၿမဲဓမၼ တာျဖစ္သည္။
မီးလို မက်င့္နဲ႔၊ ေရလိုက်င့္-တဲ့။ ဆိုရိုးစကားတစ္ခု ၾကားဖူးသည္။ မီးသည္ ပူေလာင္သည္။ ေလာင္ကၽြမ္းၿပီဆုိလွ်င္လဲ ဘယ္အရာမွ မတားဆီးႏိုင္။ မေရွာင္မကြင္း နီးစပ္ရာ အရာအားလုံးကို ေလာင္ကၽြမ္းေစႏိုင္သည္။ ဒါေၾကာင့္ မီးလုိမက်င့္နဲ႔ဟု ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရသည္ မီးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ေအးျမသည္။ စီးဆင္းရာတြင္လည္း လုိအပ္ေနေသာ ခ်ိဳင့္၀ွမ္း စေသာ ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းလ်က္ တုံး တိုင္စေသာ ေရွာင္သင့္သည္မ်ားကို ေရွာင္ကြင္းကာ စီးဆင္း ေလသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေရလုိက်င့္ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မိမိတို႔တို႔လဲ ေလာကႀကီးရဲ႕ ကြက္လပ္ ေတြကို ဘယ္ေလာက္ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ၿပီလဲ။ ေလာကႀကီးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ မီးလို က်င့္ေနတာလား၊ ေရလိုက်င့္ေနတာလားဆုိတာ ျပန္လည္စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မိမိမွာ လုိအပ္ ေနတဲ့ ကြက္လပ္ေတြကုိ အရင္ျဖည့္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရဆဲျဖစ္သည္။

ဆုံးမသမွ် နားေထာင္၊ က်န္းမာေအာင္ သတိျပဳ၊
သိမႈအတြက္ ႀကိဳးစား၊ ၀တၱရား ေက်ျပြန္ေစ၊
ကြက္လပ္ေတြ မရွိေစနဲ႔-တဲ့။
ဘ၀နတ္ထံ စံလြန္ေတာ္မူၿပီး စစ္ကိုင္း သုေဗာဓာရုံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒစကား ကိုလဲ ျပန္လည္သတိရမိသည္။ ကြက္လပ္ေတြ(ဟာကြက္ေတြ) မရွိေစနဲ႔ဟု ဆုံးမေတာ္မူခဲ့သည္။ ေလာကလူသားတုိင္းမွာ တာ၀န္၀တၱရားေတြ ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ မိဘ၀တၱရား၊ သားသမီး၀တၱရား၊ ဆရာသမား ၀တၱရား၊ တပည့္၀တၱရား စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ၀တၱရားေတြကို ကုိယ္ဆီကိုယ္ငွ ေက်ျပြန္မွသာ ကြက္လပ္ဆုိတာ မရွိမွာျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာက ကြက္လပ္ျဖည့္ပါဆိုၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ၾသ၀ါဒ စကားတစ္ခြန္းကို ထပ္ဆင့္ မိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္။
ဘ၀မွာ ဆင္းရဲေနသလား။
၀မ္းမနည္းပါနဲ႔။ ခ်မ္းသာကိန္းရွိတယ္။ ေကာင္းမႈသာလုပ္ပါ။
ခ်မ္းသာေနသလား။ မာန္မတက္ပါနဲ႔။ စီးပြါးပ်က္ကိန္းရွိတယ္။
ကိုယ့္သႏၱာန္မွာ အကုသိုလ္ေတြ ရွိေနေသးလို႔ပါ။
လူဟာ အၿမဲမေကာင္းခဲ့လုိ႔ အၿမဲ မခ်မ္းသာဘူး။
အၿမဲမဆိုးခဲ့လို႔ အၿမဲမဆင္းရဲဘူး။
မၿမဲခဲ့တာ ကံၾကမၼာ။ မၿမဲႏိုင္တာ ခႏၶာ။
တည္ၿမဲႏိုင္တာ နိဗၺာန္။ ၄င္းနိဗၺာန္သည္ သတိၿမဲမွ ေတြ႔မယ့္တရားျဖစ္သည္။
သိုးတဲ့ထမင္းဟာ ျပန္မေကာင္းႏိုင္ေပမဲ့ ဆိုးတဲ့မင္းဟာ ျပန္ေကာင္းႏိုင္ပါသည္။
ျပင္ဘို႔သာ သတိရဖို႔ လုိအပ္ပါသည္။
ပစၥဳပၸန္ဆိုတာ အတိတ္မဟုတ္ဘူး။
ခု ေကာင္းေနရင္ သမိုင္းဆုိးဆိုတာ မရွိဘူး။
အခ်ိန္ဆိုတာ ျပင္ဆင္ခြင့္ေတြပါ။
ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္ေတြ မဟုတ္ဘူး။
ဒုကၡေရာက္ရင္လဲ သံေ၀ဂရလိုက္ရုံေပါ့။
ဒုကၡဆုိတာ အတိတ္ကံကို မေရွာင္ႏိုင္ေပမဲ့ ေနာင္ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ဖို႔ အခ်က္ျပ မီးက်ည္ပါ။
ဒုကၡကို သိမွ ဒုကၡမွ လြတ္ခ်င္မယ္။
ဒုကၡက လြတ္ခ်င္မွ ဒုကၡလြတ္ေၾကာင္းကို က်င့္မယ္။
ဒုကၡဆိုတာ ဆင္းရဲလို႔ အမ်ားက အဆိုးျမင္ေနၾကေပမဲ့ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းေတြကေတာ့ နိဗၺာန္ သြားသြားလို႔ တြန္းလႊတ္ ေနတဲ့ တရားတဲ့။
ဗုဒၶအဆူဆူ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တာက ဒုကၡဟူ၍ ရႈၾက သိၾက-ဟူ၍ျဖစ္သည္။
သုခလို႔ ရႈမိရင္ လုၾကလိမ့္မယ္ သူရ ငါရ။
လုတာက တဏွာ။
ရတာက ခႏၶာ။
လည္မွာက တစ္သံသရာ။
စံစရာမၿပီး ကံၾကမၼာခရီး။
လုိအပ္မႈေတြ မ်ားစြာရွိရင္ ျဖည့္စြက္မႈေတြ မ်ားစြာရွိရမယ္။
မ်ားစြာဆုိေပမဲ့ လိုအပ္တာက ေကာင္းက်ဳိးတစ္ခုထဲပါ။
ျဖည့္စြက္ရမွာလဲ ေကာင္းမႈတစ္ခုထဲပါ။
ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုဆိုတာ လိုတာကုသိုလ္ပါ။
အမ်ဳိးမ်ဳိးလိုတယ္လို႔ အထင္မမွားလိုက္ပါနဲ႔။
စစ္ရႈံးတယ္ဆိုေပမဲ့ မေသေသးရင္ ႏိုင္ေအာင္ျပန္တိုက္ႏိုင္တယ္။
ေကာင္းမႈျပဳဖို႔ စိတ္၀င္စားေသးရင္ (၀ါ) သဒၶါတရား မေသေသးရင္ ဆုံးရႈံးမႈေတြအားလုံး အေလ်ာ္ျပန္ရႏိုင္ပါတယ္။
အကုသိုလ္ဆိုတာလဲ စိတ္ကေလးနဲ႔ လုပ္ရတာ။
ကုသိုလ္ဆိုတာလဲ စိတ္ကေလးနဲ႔ လုပ္ရုံပါဘဲ။ ဘာပင္ပန္းတာမွတ္လို႔။
ခါခ်ဥ္ေကာင္ကို ေတာင္ထမ္းၿပီး လမ္းေလ်ာက္က်င့္ခိုင္းသေလာက္ မခက္ပါဘူး။
သူ႔အတြက္လို႔ ထင္ေနလို႔ နစ္နာတယ္ ထင္ေနတာပါ။
ကိုယ့္အတြက္လုိ႔ ျမင္ရင္
သိေႏၶာျမင္း အရုိက္ရလြတ္ ေျပးသလုိ
အခုိင္းရလြတ္ လုပ္ၾကမွာ မလြဲပါဘူး။

လူတစ္ေယာက္မွာ ကံပိုင္းႏွင့္ ဉာဏ္ပိုင္းဆိုၿပီးေတာ့ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ ထိုႏွစ္ပုိင္းအနက္ ကံပိုင္းမွာလဲ ကြက္လပ္ေတြရွိသည္။ ဉာဏ္ပိုင္းမွာလဲ ကြက္လပ္ေတြရွိသည္။ ဒီကြက္လပ္ေတြသည္ မိမိတို႔တေတြ ေန႔စဥ္ ျဖည့္ဆည္းရမဲ့ ကြက္လပ္ေတြပဲျဖစ္သည္။ ဟာကြက္ေတြပဲ ျဖစ္သည္။
          သံပုရာရည္ဖက္၍ အသံေကာင္းသေလာ။ ေမတၱာအမွန္ဖက္၍ အသံေကာင္းသေလာ။ လူမွာ အ၀တ္။ ေတာင္းမွာ အကြပ္။ မယုံရင္ ခၽြတ္ၾကည့္။ အ၀တ္ရွိမွ အဆင္းလွသည္။ အ၀တ္လွဴမွ အဆင္း လွသည္။ အ၀တ္ကို လွဴျခင္းသည္ အဆင္းလွဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယာဥ္မပါလွ်င္ သြားလာရာ၌ ခက္ခဲသည္။ ေျခလ်င္သြားၾကည့္မွ တကယ္ခက္ခဲမွန္း ပို သိသာသည္။
ဆင္းရဲမွန္းသိခ်င္ရင္ ေျခလ်င္သြား။
ဖိနပ္ခၽြတ္ထား။
ဖိနပ္စီးသြား ယာဥ္စီးသြား အသြား ခ်မ္းသာသည္။
ခ်မ္းသာတရား လွဴလိုျငား ယာဥ္အား လွဴရသည္။
လွည္း ယာဥ္ ရထား၊ ဆိုင္ကယ္ ကားႏွင့္ စီးသြားဖုိ႔ရာ စရိတ္ပါ၊
တျဖာ ဖိနပ္ ယာဥ္လွဴမည္။
ခ်မ္းသာဖို႔အတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့ကြက္လပ္သည္ ယာဥ္အလွဴဒါနျဖစ္ေပသည္။
မ်က္စိလဲပါ အေမွာင္ထဲမွာ ဘာမွမျမင္ရာ။ အေရာင္သာ မ်က္စိ အလွဴတည္း။ မ်က္စိေကာင္းဘို႔အတြက္ အလင္းေရာင္ကို လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ကြက္လပ္ျဖည့္ပါဟု ဆိုလိုသည္။ ဤကား ကံပိုင္းဆိုင္ရာ ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္နည္းတစ္စိတ္တေဒသျဖစ္သည္။ မိမိ၏ဘ၀မွာ ကံပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိမိမွာလဲ ျဖည့္စြက္စရာ ကြက္လပ္ေတြ မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္ဟု သေဘာေပါက္ၿပီး ယင္းကြက္လပ္ကို ေကာင္းမႈျဖင့္ ျပည့္ေအာင္ျဖည့္ရန္မွ တစ္ပါး အျခားနည္းလမ္းရွိမည္မဟုတ္ေပ။
          ကံပိုင္းဆိုင္ရာမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္ေတြရွိသလို ဉာဏ္ပိုင္းဆုိင္ရာမွာလဲ လိုအပ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္ေတြလဲ ရွိသည္။ ေမွာင္သြားရင္ ဘာမွမျမင္ဟု အမ်ားက ဆုိၾကသည္။ ေမွာင္သြားလုိ႔ကို အေမွာင္ကို ျမင္ႏိုင္တာကိုေတာ့ သတိမမူျဖစ္တတ္သည္။ ကိေလသာအေမွာင္ဖုံးရင္ ဘာမွမျမင္ေတာ့ ဘူးဟု အမ်ားက ဆိုၾကျပန္သည္။ အမွန္ေတာ့ ကိေလသာကိုေတာ့ ျမင္ႏိုင္ပါေသးသည္။ မ်က္စိဆိုတာ ျမင္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္သလို ဉာဏ္ဆိုတာလဲ ျမင္တဲ့အလုပ္ကိုဘဲ လုပ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ က- ယဒါ ပညာယ ပႆတိ-ဟု ေဟာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာယ န ပႆတိ-ဟု ဘယ္ဘုရားမွ မေဟာခဲ့ေပ။ ေစာင္ၿခဳံထားတဲ့လူကို မျမင္ႏိုင္ေပမဲ့ လူကို ၿခဳံထားတဲ့ေစာင္ကို ျမင္ႏိုင္သလိုပဲ ျဖစ္ပါ သည္။ ၾကည့္သမွ် ျမင္သည္။ ျမင္ေနသမွ် မကန္းပါ။ ဤကား ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အကန္းဆိုတဲ့ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရကို ယုံတယ္ဆိုတာ တိမ္တယ္ နက္တယ္လုိ႔ ယုံတာမဟုတ္။ ကူးရင္ ဟုိဘက္ကမ္းဆိုတာရွိတယ္လို႔ ယုံျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူပင္ ခႏၶာကို ယုံတယ္ဆုိတာလဲ အို နာ ေသလို႔ ယုံျခင္းမဟုတ္။ ရႈသူအတြက္ ခႏၶာခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ဆိုတာ တကယ္ရွိတယ္လို႔ ယံုတာကို ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ ဆိုတာ မေရာက္ဖူးသူအတြက္ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနေပမဲ့ ခႏၶာကို ရႈသူအတြက္ ရႈျခင္းျဖင့္ ကြက္လပ္ဆိုတာ မရွိ။ ျပည့္ေလၿပီ။ ကမၻာေျမႀကီး က်ယ္တယ္ဆိုေပမဲ့ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ ထက္ ပိုက်ယ္လို႔ မရသလို ပင္လယ္ႀကီး က်ယ္တယ္ဆိုေပမဲ့လဲ ကမၻာေျမစပ္ထက္ ပိုက်ယ္လုိ႔ မရေပ။ ေကာင္းကင္က်ယ္တာကမွ ကမၻာေျမျပင္ေကာ ပင္လယ္ေရျပင္ေကာ လႊမ္းၿခံဳၿပီးေတာ့ က်ယ္သည္။ ထုိ႔အတူပါပင္ တဏွာ က်ယ္တယ္ဆိုတာက အာရုံေျခာက္ပါးေလာက္သာ က်ယ္ႏိုင္သည္။ နိဗၺာန္အထိ လုိက္မက်ယ္ႏိုင္ပါ။ ပညာက်ယ္တာကမွ တစ္ေလာကလုံးကိုလဲ ဒုကၡ၊ သမုဒယလို႔ လုိက္ျမင္ႏိုင္သည္။ ေလာကခ်ဳပ္ရာကိုလဲ နိေရာဓလို႔ လိုက္ျမင္ႏိုင္သည္။ ပညာဆိုတာက မဂၢသစၥာပင္ျဖစ္သည္။ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အျမင္ကြက္လပ္ကို ပညာျဖင့္ ျဖည့္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
နိဗၺာန္ကို မျမင္တာ ငါ မစင္လုိ႔ျဖစ္သည္။
ငါ မစင္တာ ခႏၶာမျမင္လုိ႔ျဖစ္သည္။
ခႏၶာမျမင္တာ တရားမနာလုိ႔ျဖစ္သည္။
တရားမနာတာ ဆရာမရွာလို႔ျဖစ္သည္။
ဆရာမရွာတာ မာနႀကီးေနလုိ႔ျဖစ္သည္။
          ကိုယ့္ဘ၀မွာ ဟာကြက္ျဖစ္ေနတဲ့ နိဗၺာန္ကို လိုခ်င္လွ်င္ မာန္မာနကိုေလ်ာ့၍ ဆရာကို ရွာရ မည္။ ဆရာကို ရွာျခင္းသည္ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ဟာကြက္ကို ျဖည့္စြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သေႏၶလြယ္ေမြးမဲ့ မိခင္မရွိပဲ သားမေမြးႏိုင္သလို၊ ဆရာမရွိပဲ ေသာတာပန္တပည့္မျဖစ္ႏိုင္။ ထုိဟာကြက္ကို ကိုယ္တိုင္ ျဖည့္လို႔မရ။ ဆရာျဖည့္မွ ျပည့္ႏိုင္သည္။ မိမိမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကြက္လပ္က ေသာတာပန္။ ထုိကြက္လပ္၌ ဆရာကို ရွာ၍ ျဖည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဉာဏ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဟာကြက္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္နည္းမ်ား ႏွင့္တကြ ဆရာသည္ မိန္႔ဆုိခဲ့ေလသည္။
ဆရာ၏ၾသ၀ါဒစကားေတြကို ၾကားရေတာ့ ငါ့မွာ ဟာကြက္(ကြက္လပ္)ေတြက မ်ားလွခ်ည္ လားဟု သိျမင္လာရသည္။ တဆက္တည္းဆိုသလိုပင္ ေဘာလုံးပြဲကို သတိရမိသည္။ အျခား ၿပိဳင္ ဘက္အသင္း၏ ဟာကြက္ကြက္လပ္ေတြကို ျမင္မွသာလွ်င္ အဲဒီအသင္းကို မိမိတို႔ အႏိုင္ရဖို႔ လြယ္ကူ လိမ့္မည္။ ထုိ႔အတူ မိမိအသင္း၏ ေရွ႕ ေနာက္ လယ္ အသီးသီးမွာရွိတဲ့ ဟာကြက္ေတြကို သိရွိလ်က္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ၿပိဳင္ဘက္အသင္း၏ အႏိုင္ယူမႈကို မခံရမွာျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းကို အႏိုင္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။ ဘ၀သည္ ေဘာလုံးအသင္းတစ္သင္းဆုိလွ်င္ မိမိဘ၀၏ ေရွ႕ေနာက္လယ္ (၀ါ) ကံသုံးပါး (၀ါ) ကံပိုင္းႏွင့္ဉာဏ္ပိုင္းအားလုံးတို႔၌ ဟာကြက္(ကြက္လပ္)ေတြ မရွိေအာင္ ျဖည့္ ဆည္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ရႈံးၿပီးရင္းရႈံးေနတဲ့ ေဘာလုံးအသင္းလို  အၿမဲတမ္း ရႈံးေနေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္သာျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ စာေမးပြဲ၌ ကြက္လပ္ျဖည့္ပါဟူေသာ ေမးခြန္းကို ကြက္လပ္မျဖည့္ပဲ ထားခဲ့ပါက စာေမးပြဲက်ရုံကလြဲ၍ ႀကီးမားေသာ ဆုံးရႈံးမႈမျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း (စာေမးပြဲ က်ပါက ေနာက္တစ္ခါ ျပန္ေျဖဆုိခြင့္ရွိေသးသည္) ဘ၀မွာ ဟာေနတဲ့ ကြက္လပ္ေတြကို မျဖည့္ဆည္းပဲ ထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရရွိလာမဲ့ ဆုိးက်ဳိးသည္ တစ္ဘ၀လုံးစာအတြက္လဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ သည္။ တစ္သံသရာလုံးစာအတြက္လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
          ကိုယ္စီကိုယ္စီ ဟာကြက္ေတြ ကြက္လပ္ေတြ ရွိိၾကပါသည္။ ကိုယ့္ရဲ႕ လစ္လပ္ေနတဲ့ ဟာကြက္ ကြက္လပ္ေတြကို ကုိယ္သာအသိဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သတိမရွိလို႔ မသိခဲ့ရင္ေတာင္မွ သတိနဲ႔ၾကည့္၍ သိ ေအာင္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကြက္လပ္ေတြကို သိၿပီးရင္ေတာ့ ကြက္လပ္ေတြ မရွိေအာင္ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။
                  
                        ကြက္လပ္မ်ား ျဖည့္ႏိုင္ၾကပါေစ။
                                               

မိုးေဆာင္းေႏြ (သန္လ်င္)

                                                                                     
         
         

0 comments:

Post a Comment